Speedcolleges

Case Study “Omgevingsplan Hembrug e.o.”

Al enige tijd is de nieuwe Omgevingswet in aantocht. Deze wet belooft het ruimtelijke ordeningsrecht eenvoudiger en flexibeler te maken. Vooruitlopend op de inwerkingtreding  van deze wet, is het via de Crisis- en herstelwet mogelijk om te anticiperen op de mogelijkheden die de Omgevingswet zal bieden.  Zo kan een ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’, in de praktijk alvast ‘omgevingsplan’ genoemd, worden vastgesteld. Van de ruimere mogelijkheden die een omgevingsplan biedt, wordt in de praktijk nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt.
Het kan ook anders.

 

Wilt u in november 2018 graag bij het volgende Speed College aanwezig zijn? Meldt u zich dan vast aan door te mailen naar speedcolleges@vastgoed-advocaten.nl .

SPEEDCOLLEGES uitnodigingen: