Speedcolleges

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, organiseren wij voor onze relaties een Speed College sessie. Tijdens het Speed College wordt u in relatief korte tijd (maximaal een uur) inhoudelijk bijgepraat over twee actuele juridische onderwerpen. Daarna vindt er een borrel plaats waar u nader met ons kennis kunt maken en kunt netwerken met uw branche genoten.

Op 11 april 2017 organiseerde Weebers Vastgoed Advocaten N.V. haar Speed College op de nieuwe locatie: Landgoed Huize Bergen te Vught. Onderstaand onderwerp wordt behandeld:

NOOIT MEER SLAPEND ARM

De enige constante in het leven is verandering. Tegenwoordig voltrekken die veranderingen zich steeds sneller en voelbaarder. Begrippen als zorg, de oudedagsvoorziening, sociale zekerheid, pensioen en de wooncarrière hebben een volstrekt andere betekenis dan 10 jaar geleden. Nederland is ingrijpend aan het verbouwen en renoveren. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dat betekent veel voor haar burgers; zij worden meer en meer op zichzelf teruggeworpen en moeten veel zaken zelf en anders gaan organiseren. Zaken als mantelzorg, pensioen, levensbestendig wonen, on demand voorzieningen, zorg enzovoorts. De burger beschikt daarbij in hoofdzaak over drie ‘spaarpotten’: de spaar-/beleggingsrekening, de eigen woning en het pensioen. Daartegenover staan een aantal risico’s en omvangrijke financiële opgaven, die vragen om tijdige begroting en reservering van middelen.

Prof dr. Dirk Brounen en Prof dr. Kees Koedijk schreven er een boek over NOOIT MEER SLAPEND ARM. Zij laten hierin zien, hoe de burger zijn eigen begroting van geluk kan maken.

In het verlengde van die uitdagingen, waar de burger nu voor staat, moeten ook overheden, vastgoedbeleggers en financiële instellingen hun rol overdenken en zichzelf opnieuw uitvinden. Wat betekent de participatiesamenleving voor hen. Wat betekent dit voor woningbouwontwikkeling in combinatie met financieringsconstructies. Welke product marktcombinaties zijn hierbij te onderscheiden en hoe zorgen de vastgoedprofessionals dat zij door al deze veranderingen de boot niet missen.

Wij hebben Prof. dr. Dirk Brounen bereid gevonden ons daarin bij te praten en met ons over in discussie te gaan tijdens ons laatste Speed College op 11 april 2017.

 

SPEEDCOLLEGES uitnodigingen: