Bereikbaarheid kantoor

Herinrichting van de kruising Wal – Bilderdijklaan tijdelijke sluiting wegen.

De Bilderdijklaan krijgt een nieuwe inrichting met eenrichtingverkeer en voorrang voor de fietsers op de kruising van de Bilderdijklaan met de Wal. De uitvoering van de werkzaamheden worden gecombineerd met de onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Dommel.

Op 12 juni start de eerste fase van de werkzaamheden. Begin november 2017 staat de afronding gepland.

Meer informatie Gemeente Eindhoven