mr. Caroline Weebers-Vrenken MRE

Caroline Weebers-Vrenken studeerde rechten in Nijmegen en is in 1993 gestart als jurist bij een rentmeesterkantoor. Zij heeft een actieve adviserende rol gespeeld bij onder meer de Betuwelijn, zowel op het gebied van het onteigeningsrecht, als ten aanzien van de publiekrechtelijke procedures, Tracebesluiten en bestemmingsplannen.

Sedert 1997 is zij advocaat te Eindhoven aanvankelijk in het bestuursrecht en het faillissementsrecht. In de loop der jaren heeft zij haar weg teruggevonden naar het civiele vastgoedrecht, in het bijzonder de projectontwikkeling. Zij adviseert bij diverse gebiedsontwikkelingen in heel Nederland, deels op projectbasis. Haar speerpunt is contractsvorming. Daarnaast behandelt zij diverse bouwgeschillen en geschillen rondom OG-transacties.

Executive Master of Real Estate

Medio 2008 is Caroline afgestudeerd aan de opleiding Executive Master of Real Estate aan de Tias Nimbas Business school. Haar afstudeeronderzoek betrof de toepasbaarheid van de veelgebruikte samenwerkingsmodellen bij integrale gebiedsontwikkelingen primair in relatie tot het aanbestedingsrecht.

Caroline is lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en alumnus van de MRE-opleiding. Tevens is zij aangesloten bij Dutch Women in Real Estate (DWIRE).


Artikelen