mr. Matthijs Cune

Matthijs Cune studeerde rechten in Maastricht en aan de University of Britisch Colombia (UBC).

Matthijs heeft zich toegelegd op het civiele bouw- en vastgoedrecht en is gespecialiseerd in bouwarbitrage, bouwgeschillen en (complexe) gebiedsontwikkelingen. Hij doet dit vanuit het perspectief van gemeentes, waterschappen, corporaties, projectontwikkelaars en aannemers.

Matthijs heeft tevens ervaring met mediation als een alternatieve manier om geschillen op te lossen.

Matthijs is lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.


Artikelen