mr. Miranda Pals

Miranda Pals studeerde rechten in Maastricht en is gestart in de advocatuur bij een Rotterdams internationaal opererend kantoor op het terrein van het algemene bestuursrecht. Nadien heeft zij zich toegelegd op de bestuursrechtelijke kant van de vastgoedpraktijk.

MIRANDA IS GESPECIALISEERD IN DE ADVISERING OMTRENT HET OMGEVINGSRECHT, RUIMTELIJKE ORDENINGSVRAAGSTUKKEN EN AANVERWANTE KWESTIES;

Dit betreft onder meer planologische besluitvorming en vergunningverlening, onteigeningen, de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, planschade(verhaalsovereenkomsten), kostenverhaal en sectorale milieu aspecten. In de transitiefase naar de Omgevingswet adviseert Miranda ook inzake het optimaal gebruik maken van innovatieve besluitvormingsmogelijkheden onder de Crisis- en herstelwet.

Zij adviseert daartoe zowel gemeenten, projectontwikkelaars als woningcorporaties en voert procedures bij zowel de civiele als de bestuursrechter. Miranda is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten, de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en aangesloten bij Bouwnetwerk. Met enige regelmaat publiceert zij, onder andere op het kennisplatform Omgevingsweb. In 2017 heeft Miranda met goed gevolg de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht afgerond.


Artikelen