Realisatie

Voor de ontwikkeling en de realisering van bouwprojecten kunnen veel verschillende samenwerkingsvormen en contracten worden onderscheiden. U wilt het juiste contract sluiten, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de kwaliteit van het project, het budget en de bouwtijd.

Wij hebben een ruime ervaring met het concipiëren en beoordelen van alle contracten die relevant zijn binnen het bouwrecht. Uit dien hoofde beschikken al onze advocaten over gespecialiseerde kennis ter zake van de in dit marktsegment veel gebruikte algemene voorwaarden en kunnen zij STABU en RAW bestekken “lezen” en juridisch interpreteren.

In geval van een geschil is vaak arbitrage bij de Raad van Arbitrage voorgeschreven, al realiseren steeds meer partijen in het bouwrecht zich, dat ook de civiele rechter goed in staat blijkt te zijn een bouwgeschil te beoordelen of dat mediation uitkomst biedt. Geschillenbeslechting in de bouw vraagt om specifieke ervaring, welke binnen ons kantoor in meer dan ruime mate aanwezig is. Wij zijn gewend om deel te nemen aan het projectteam met meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever en adviseurs, teneinde een brug te slaan tussen de werkvloer c.q. de bouwkeet en de juridische wereld.