Het kantoor

Wij zijn werkzaam voor het bedrijfsleven, de (semi) overheid en (institutionele) beleggers en mogen gerenommeerde partijen in het vastgoed tot onze clientèle rekenen. Op basis van onze brede kennis van de bouw- en vastgoedwereld adviseren en procederen wij voor onze cliënten. Een sterke combinatie! Onze kernwaarden zijn focus en samenspel met als doel het beste en meest duurzame resultaat te bereiken voor onze cliënten.

 

 

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. bestaat 12,5 jaar

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit hebben wij in maart 2018 met
het hele team een bezoek gebracht aan Barcelona. Aldaar hebben wij
inspirerende vastgoedprojecten en beeldbepalende bouwwerken bezocht,
uiteraard onder het genot van een hapje en drankje onder de heerlijke
Spaanse zon.
Het was een erg bijzondere trip waarin we ook stil hebben kunnen
staan bij de groei die ons kantoor de afgelopen jaren heeft door gemaakt
en gezamenlijk onze ambities voor de toekomst hebben kunnen bepalen.

     

     

DE PARTNERS

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vastgoedgerelateerde vraagstukken.

Ontwikkelt u, bouwt u, gebruikt u en/of huurt u vastgoed, dan weet u wat een advocaat voor u kan betekenen. Van onderhandelingen, via contractsvorming tot realisatie en verder.

Wij zijn werkzaam voor het bedrijfsleven, de (semi) overheid en (institutionele) beleggers om tot optimalisatie te komen, zowel voor wat betreft eventueel benodigde planologische besluitvorming als ten aanzien van overige omgevingsrechtelijke aspecten en rekenen gerenommeerde branchegenoten tot onze clientèle. We adviseren en procederen, een sterke combinatie. Tegen nadere voorwaarden kunnen we tevens als in-house-lawyer ondersteuning bieden aan uw interne organisatie.

Op deze site vindt u informatie over ons kantoor. Daarnaast bevat de site actualiteiten en wetenswaardigheden in het civiele en publieke bouwrecht. Heeft u een vraag of een opmerking naar aanleiding van de site, dan kunt u reageren: info@vastgoed-advocaten.nl.

WERKEN IN TEAMS

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. hanteert het principe dat zaken worden behandeld in teamverband, volgens het vier-ogen-principe, zodat de competenties van onze mensen optimaal voor uw zaak kunnen worden gecombineerd en ingezet. Daarbij vergt onze gespecialiseerde praktijk dat al onze advocaten reeds de nodige ‘vlieguren’ hebben gemaakt en zich hebben gespecialiseerd. Waar nodig en mogelijk worden onze advocaten ondersteund door juridisch medewerkers of para-legals.

Wij zijn een kantoor dat kansen biedt aan onze medewerkers, zonder onze cliënten te confronteren met zwemmers ‘in het diepe’.

Leren en ervaren doen wij in onze eigen tijd.

Wij zijn op zoek naar inspirerende mensen met ambitie. Spreekt ons kantoor jou aan, neem dan contact met ons op: info@vastgoed-advocaten.nl.

MISSIE EN VISIE

Onze missie is:
Samenspel met als doel het beste resultaat te bereiken voor onze cliënten en zo mogelijk daarnaast voor de maatschappij, als economie en als rechtstaat.

Onze visie is:
Het vak van advocaat vraagt om gevoel voor verhoudingen, levenservaring, creativiteit, commercialiteit en ondernemerszin. Werken in de vastgoedbranche evenzeer. In zaken van omvang werken wij in teams, waarbij we alle benodigde competenties combineren.

Specialisatie draagt bij aan de kwaliteit van werken en de meerwaarde van ons als uw adviseur. Wij beschikken daarnaast over een netwerk van adviseurs voor de aangrenzende (rechts-)gebieden.

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. is een samenwerkingsverband met een andere structuur dan gebruikelijk is in de advocatuur. Deze structuur is mede geïnspireerd op structuren bij langdurige samenwerkingen in de vastgoedbranche. Uitgangspunt is het waarborgen van kwaliteit met een incentive voor onze partners om te investeren in clientrelaties.

Onze cliënten waarderen dat wij ondernemersrisico’s nemen bij de aanpak van zaken.

 missie en visie

MEDIA

HONORERING

De hoge mate van specialisatie waarover wij beschikken stelt ons in staat om op een gedegen wijze snel en slagvaardig tot het gewenste resultaat te komen. Hierdoor kunnen wij effectief te werk gaan. Bovendien zijn wij, vanwege onze werkwijze, in staat om advocaten met een lager uurtarief op een verantwoorde manier in te zetten. Hierbij geldt: leren en ervaren doen wij in onze eigen tijd.

Ons partnertarief bedraagt € 275 per uur. Voormeld tarief is exclusief verschotten en exclusief BTW. Evenals andere adviseurs in de vastgoedbranche, hanteren wij geen toeslag voor algemene kantoorkosten. Ook voor intern overleg en het eerste uur reistijd brengen wij geen kosten in rekening.

Wij werken landelijk en rekenen geen reiskosten en/of kilometervergoeding voor besprekingen bij u op kantoor of op locatie. Voor zittingen of besprekingen elders brengen wij het eerste reis uur per reis niet in rekening en wordt een kilometervergoeding gerekend van € 0,50/km.

Vanwege onze werkwijze waarin partners en medewerkers nauw samenwerken komt ons gemiddelde uurtarief op € 230- € 250. Naar gelang de aard en omvang van de zaak kan tarifering op maat worden overeengekomen.

Duidelijkheid over tarifering is van groot belang. Daarom maken wij hierover van tevoren altijd heldere afspraken die bovendien worden afgestemd op de behoefte van onze cliënten. Wij bieden dienstverlening op maat!  Er zijn onder meer de volgende mogelijkheden:

  • cap fee:  declaratie tegen uurtarief, waarbij vooraf een limiet wordt gesteld aan de te besteden tijd;
  • fixed fee: één vaste prijs voor afgebakende opdrachten;
  • fee estimates: inschatting van de prijs met een vooraf bepaald range;
  • dag fee: vaste prijs per dag of dagdeel;
  • succesfee: basisvergoeding vermeerderd met een resultaatsvergoeding.

Wij staan open voor goede ideeën over tarifering op maat en treden hierover graag met onze cliënten in overleg.

 Algemene Voorwaarden.pdf  Terms and Conditions

Bekijk documentKantoorklachtenregeling.pdf

Met ingang van 1 januari 2015 vervult mw. mr. C.J.M. Weebers-Vrenken MRE de functie van klachtenfunctionaris. Bij een klacht gericht tegen de klachtenfunctionaris treedt mw. mr. A.J.L. Claassen op als plaatsvervangend klachtenfuntionaris.

   

SPEEDCOLLEGES

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, organiseren wij voor onze relaties een Speed College sessie. Tijdens het Speed College wordt u in relatief korte tijd (maximaal een uur) inhoudelijk bijgepraat over twee actuele juridische onderwerpen. Daarna vindt er een borrel plaats waar u nader met ons kennis kunt maken en kunt netwerken met uw branche genoten.